Asbestverwijdering uit monumenten: zorg te allen tijde voor een goed asbestbeheerplan

‘Een eigenaar van een monument heeft de plicht te weten waar eventueel asbest in het gebouw zit. Is er kans op verwering, zoals op daken, dan is er de wettelijk vastgelegde taak dit te verwijderen. Voor het overige geldt er geen asbestschoon verplichting’. Aldus Willem Post van Greenhouse Advies, een van de sprekers op het symposium ‘Asbestverwijdering uit monumenten’ dat de stichting ERM en Nederland Monumentenland op 7 maart verzorgen.  

Onverwachte plekken

Asbest komt op talloos vele, en vaak onverwachte plekken voor. Zeker in monumenten, zoals woonhuizen, boerderijen en kerkgebouwen, kan op diverse plaatsen asbesthoudend materiaal worden aangetroffen. Als isolatiemateriaal, als dakbeschotten, bij afdichtingen van oude kachels en cv-ketels, in plafonds en in producten als vloerzeil, vilt onder vloerbedekking en vensterbanken. ‘Maar ook in meer onverwachte producten en plekken, zoals in kit, stucwerk/coating en stopverf’, weet Willem Post. Hij staat regelmatig voor verrassingen. Onlangs nog bij een gestucte buitenmuur. De coating van de gevel had flinke vochtdoorslag en moest worden vervangen, waarbij bleek dat er asbest in het stucwerk zat. ’Dan gaan de kosten hoog oplopen’.

Plicht tot inventariseren

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om (historische) gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop. ‘Dat is in het belang van de eigenaar, om te voorkomen dat deze bijvoorbeeld na overdracht voor grote saneringskosten komt te staan. Maar niet elke asbestsanering hoeft een kostbare aangelegenheid te zijn, en’, vervolgt Willem Post, ‘asbest dat veilig verwerkt is, hoeft niet te worden verwijderd, waarmee ook vaak het cultureel erfgoed gebaat is. Er is gelukkig geen asbestverwijderingsplicht’.

Waar hij vooral op wijst is de kennis die een eigenaar moet hebben van eventuele asbest in zijn monument. ‘Essentieel ook voor een Meerjarig Onderhoudsplan, zodat je weet wat je mogelijk de komende jaren staat te wachten’.

Waar mogelijk laat het zitten

Waar asbest zo is verwerkt dat er geen kans op schade voor de gezondheid is, adviseert Willem Post dat te laten zitten. ‘Ga er ook maar van uit dat je nooit alle asbest kunt vinden’. ‘Maar’, zegt hij, ‘zorg te allen tijde voor een goed asbestbeheerplan, zodat je niet verrast kunt worden. Vraag daarvoor advies en neem zo nodig contact op met de Inspectie SZW.’

Op de bijeenkomst ‘Asbestverwijdering uit monumenten’ wordt onder andere ingegaan op de vraag ‘Wat is (historisch) asbest’, op het vooronderzoek, komen praktijkvoorbeelden aan de orde en de kosten en financiering van asbestonderzoek en verwijdering. De bijeenkomst op 7 maart vindt plaats in het Provinciehuis Gelderland te Arnhem. Hier kunt u uzelf aanmelden.