Archeologie

Onder onze voeten kan een rijk bodemarchief liggen. Daarmee kan ook uw project of ruimtelijke ontwikkeling te maken krijgen. Wij kunnen al uw benodigde archeologische werkzaamheden uitvoeren, van vooronderzoek tot opgraving.

Snelle praktische aanpak

Gaat u bouwen of een Omgevingsvergunning aanvragen? Dan is de kans aanwezig dat u volgens de Erfgoedwet een archeologisch (voor)onderzoek moet overleggen. Wij kunnen u verder helpen. Onze archeologen zijn al jarenlang actief in het archeologisch werkveld. Wij pakken projecten snel op, zodat u verder kunt. Dat is bij ons vanzelfsprekend en geen extra dienstverlening. Wij zijn in de kern adviseurs met een civieltechnische blik en hebben geen achterliggend belang om onze veldploeg bezig te houden. Wij doen wat wettelijk nodig is en pakken projecten praktisch aan.

Vrijblijvend contact opnemen

Indien u twijfelt of archeologie een rol gaat spelen binnen uw project dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder en verkennen samen met u de mogelijkheden

Onze diensten op het gebied van archeologie:

 • Advies (planning en kosten)
 • Quickscan
 • Bureauonderzoek
 • Programma’s van Eisen
 • Booronderzoek (conform BRL4000)
 • Proefsleuvenonderzoek(conform BRL4000)
 • Opgraving (conform BRL4000)
 • Archeologische begeleiding
 • Directievoering
 • Second opinion
 • WOII onderzoek
 • Archeologische aanbestedingen

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies