Bodemonderzoek

De basis van Greenhouse ligt in de bodem. In diverse saneringstrajecten is ruime ervaring opgedaan in onderzoek, werkvoorbereiding, uitvoering en nazorg. 
Daarom zorgen wij bij (multidisciplinaire) projecten eerst voor een helikopterview van het gehele traject, voordat de voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek, worden uitgevoerd. Zo wordt de voorbereiding optimaal afgestemd op uw uiteindelijke doelstelling, en kan er kosteneffectief gewerkt worden. 

Binnen het project wordt gekeken naar duurzaamheid en het beperken van afvalstromen. Vaak komen op (her)ontwikkelingslocaties grond- en afvalstromen vrij die een meerwaarde kunnen hebben en als duurzaam secundaire bouwstof hergebruikt kunnen worden. Greenhouse maakt ook een doorkijk naar de herinrichting van de locatie. Vaakl wordt bodemverontreiniging gezien als een belemmering binnen de uitvoering van projecten, en werkt het negatief op de exploitatie. Om een goede en heldere uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van een project maken wij een quickscan van de eventuele sanering, door risicospreiding met kostencalculatie gericht op afkoop.

Onze diensten op het gebied van bodemonderzoek en – sanering:

  • Quickscan
  • Grond- en afvalstromen
  • Milieukundige begeleiding bodemsanering SIKB –BRL 6000
  • Eindevaluaties incl. bewaking projectbudget
  • Nazorg

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies