Bodemsanering

Milieukundige begeleiding bodemsanering

Bij een (water)bodemsanering) bent vaak wettelijke verplicht om voor een goede, onafhankelijke en gecertificeerde mileukundige begeleiding te zorgen. Greenhouse Advies vult deze verplichtingen graag voor u in.

Gecertificeerd

Wij voeren de milieukundige begeleiding uit onder het SIKB-BRL 6000 certificaat. Dit houdt in dat wij controles mogen uitvoeren op de door de aannemers uitgevoerde bodemsaneringen. De verantwoordelijkheid voor de eindevaluatie nemen wij van u over en wij bewaken het projectbudget, waarbij wij sturen op een kostenefficiënte sanering.

Ook de wettelijk verplichte taak van verificatie van het saneringsresultaat nemen wij voor onze rekening. Daarbij stelt onze milieukundige begeleider vast of  de saneringsdoelstelling, zoals vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan,is bereikt. Door onze ruimte ervaring in onderzoek, uitvoering, begeleiding, werkvoorbereidingen en nazorg van saneringstrajecten werken wij snel en doelgericht. 

Onze diensten op het gebied van bodemonderzoek en – sanering:

  • Quickscan
  • Grond- en afvalstromen
  • Milieukundige begeleiding bodemsanering SIKB –BRL 6000
  • Eindevaluaties incl. bewaking projectbudget
  • Nazorg

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies