Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is geen hype meer, maar een begrip dat steeds meer in de bouwsector verankerd raakt. Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu, en vormt daarmee een onderdeel van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Duurzaam bouwen heeft een grotere reikwijdte dan energie- of klimaatneutraal bouwen. Het beperken of voorkomen van energieverbruik vormt een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen. Maar bij  duurzaam bouwen gaat het ook om een gezond binnenklimaat, om duurzame materiaalkeuzes, om het voorkomen van de uitputting van grondstoffen, om een verantwoord watergebruik en om de gebruikskwaliteit van een gebouw.

Na het vaststellen van uw duurzaamheidsambities worden deze verwerkt in GPR Gebouw. GPR Gebouw staat voor Gemeentelijke Prestatie Richtlijn Duurzaam Bouwen, en deze methodiek geeft inzicht in de prestaties van een gebouw op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. De uitkomsten hiervan zijn voor ons de basis om met u tot de realisatie van een duurzaam gebouw te komen. Wij verzorgen daarmee het volledige proces, van ontwerp tot realisatie.

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies