Duurzame energie

Duurzaam opgewekte energie neemt een vlucht. Niet omdat het moet maar vooral ook omdat het financieel steeds aantrekkelijker wordt. Wij helpen u graag om uw kansen voor de overstap naar een groenere energievoorziening in beeld te brengen, en te realiseren.

Als ondernemer overstappen naar duurzame energie

De ambitie van de landelijke overheid om het aandeel duurzame energie in de energiemix te vergroten biedt mogelijkheden voor u als ondernemer. Zo is op de productie van duurzame energie vaak subsidie of een belastingvoordeel te krijgen, bijvoorbeeld een SDE+ subsidie. Laat ons u helpen om deze kansen te verzilveren.

Als overheid uw ambities realiseren

Ambities realiseren begint met een gedegen plan waarin uitdagende, maar ook realistische en haalbare doelen worden geformuleerd. Wij ondersteunen u in het opstellen van een herkenbaar en meetbaar duurzaamheidsbeleid, én in de praktische uitvoering en realisatie van uw doelen. Door onze ervaring binnen gemeentelijke en provinciale organisaties snappen wij dat politiek en maatschappelijk draagvlak cruciaal is, en weten wij hoe dit verkregen wordt. Dit combineren wij met onze praktijkervaring in de uitvoering zodat we uw projecten ook binnen de gestelde termijnen realiseren.

Onze diensten op het gebied van duurzaamheid:

  • Opstellen duurzaamheidsbeleid
  • Subsidie aanvragen
  • Vergunnings- en bestemmingsplan protocol milieu
  • Circulair bouwen
  • Energie – en klimaat neutraal bouwen
  • Afvalrecycling

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies