Integrale uniforme sloopinventarisatie

Door scheiding en opwerking kan een groot deel van afvalstromen gereduceerd worden. En restafval dat niet verder gescheiden kan worden, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekking van energie. Nog beter is het natuurlijk om de productie van afval aan de bron te verminderen. 
Wij hebben actief meegewerkt in het optimaliseren van de afvalverwerking en het beperken van afval bij ondernemingen. Op deze wijze is expertise aanwezig vanuit bronaanpak, proces en eindverwerking. Via ons netwerk vinden wij voor vrijwel elk soort afval een passende duurzame verwerking. Het is zelfs mogelijk dat uw afval een bouwstof wordt die toegepast kan worden toegepast op uw eigen locatie.

Door ervaring in diverse scheidingstechnieken zijn we in staat om uit afvalstromen weer primaire grondstoffen te winnen, die vervolgens opnieuw gebruikt worden in de productieketen. Bij uitvoer van reststromen naar het buitenland verzorgen wij ook de vergunningen en het transport. Of het nu gaat om afvalverzameling, procesaanpassing, wijziging bedrijfsvoering of duurzaam hergebruik, wij helpen u verder met het beperken van uw afvalstroom. Dit doen we zowel op projectbasis als incompany.

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies