Milieu

Nederland is een dichtbevolkt land. Hierdoor staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Milieuaspecten als luchtkwaliteit, geluid, stof en licht spelen een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden, bij bedrijfsuitbreiding of bij uitbreiding van infrastructuur. In combinatie met ons netwerk van samenwerkende bedrijven zijn wij in staat u volledig door de vergunnings- en bestemmingsplanprocedure te leiden. Hierbij kijken we niet alleen naar milieuaspecten, maar naar het hele traject; van initiatieffase tot realisatie. Dit kan omdat wij ook praktische kennis in huis hebben op civieltechnisch gebied, op het gebied van stedenbouw en landschapsinrichting en op het vlak van milieukwaliteit.

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies