Nazorg

Onder het huidige beleid mogen bodemverontreinigingen en stortplaatsen op een sobere en doelmatige wijze worden gesaneerd. Deze kosteneffectieve saneringsaanpak maakt ook vastgelopen ontwikkelingen weer mogelijk. In de meeste gevallen neemt door een sobere aanpak de nazorg echter toe. De verontreiniging wordt niet direct volledig verwijderd en zal dus beheersbaar en controleerbaar moeten zijn, en mag geen risico vormen voor de omgeving. Na de sanering is daarom een goede nazorg van belang. Door controle en handhaving van de saneringsmaatregelen zorgen wij ervoor dat een verdere verspreiding wordt voorkomen. 

Evenwicht in kosten

Het is van belang om een goed evenwicht te vinden tussen de kosten van de sanering en de kosten van de nazorg. Het bevoegde gezag maakt gebruik van gebiedsgerichte aanpak van grotere bodemverontreinigingen om duurzamer en kosteneffectiever te saneren. Als er nabij uw locatie sprake is van een gebiedsgericht beleid zullen we dit meenemen in de afweging. Er zijn ook mogelijkheden om de nazorg af te kopen. Wij begeleiden u bij het maken van de juiste keuze van een saneringsaanpak, met acceptabele nazorgkosten afgestemd op uw plan.

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies