Archeologie en milieu Park Lingezegen

Als tegenhanger van de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio wordt in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen verdere verstedelijking tegengegaan. Met de realisatie van Park Lingezegen wordt hier de omgevingskwaliteit versterkt. Binnen en gebied van ca. 1.500 hectare wordt er gewerkt aan het behoud en de verbetering van de groene en recreatieve kwaliteit van het gebied tussen Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel.

Archeologen van Greenhouse Advies zijn al ruim twee jaar als adviseur verbonden aan het Park. Samen met het bevoegde gezag geven zij invulling de noodzakelijke monumentenzorg, soms in combinatie met milieukundig onderzoek  en onderzoek naar ongesprongen explosieven.  Ook de milieukundige begeleiding en het milieukundige advies wordt door Greenhouse verzorgd. Een praktisch voorbeeld daarvan is het door Greenhouse opgestelde raamsaneringsplan voor het gehele park. Door de gecombineerde werkwijze kunnen bodemverontreinigingen die in het werk naar voren komen direct worden aangepakt.