Wij staan er onafhankelijk en kritisch in

Frank Caspers is sinds 2015 als veiligheidskundige betrokken bij de discipline Asbest van  Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl). Later werd Lennaert Paardekooper als Deskundige Inventariseerder Asbest aan het team toegevoegd.

Frank: ”Bij Greenhouse Advies ben ik als veiligheidskundige gekomen, maar ben al snel ingeschakeld om met asbest aan de gang te gaan. Door mijn functie bij mijn vorige werkgever heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van asbest door advisering en het initiëren/begeleiden en beoordelen van asbestonderzoeken en werkzaamheden. In het begin adviseerde ik opdrachtgevers van Greenhouse over bestaande asbestinventarisatierapporten de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, later kwam daar ook het uitvoeren van asbestinventarisaties bij. Zo breidde asbest uit tot een asbestadvies- en inventarisatiebureau. Ex-collega Erwin is destijds aangenomen voor de inventarisatie van asbest.”

Lenneart: ”Bij Greenhouse Advies ben ik aangenomen als projectleider Asbest, ik zou Erwin gaan begeleiden met zijn inventarisaties en Frank ondersteunen met de werkzaamheden. Het doel was destijds om het inventariseren een “boost” te geven. Tevens is het de bedoeling dat ik vanuit de regio Gorinchem onze opdrachtgevers, welke gehuisvest zijn in het westen en/of werken in het westen hebben, te adviseren op het gebied van Asbest.

Wat zijn de voordelen van het werken met Greenhouse Advies?

Frank: “Wij staan er onafhankelijk en kritisch in. We willen graag meedenken, maar niet meepraten. Tegen opdrachtgevers zeg ik graag dat we net een stap verder kijken en denken. Bovendien denken we niet alleen in het probleem voor nu op te lossen. Zo nodig duiken gedetailleerd in de zaak om opdrachtgevers ook in de toekomst te behouden voor grote kosten. Een paar jaar geleden hadden wij bijvoorbeeld een opdrachtgever die een asbestbron wilde afkopen, ik ben de rapporten ingedoken en kwam erachter dat een aantal dingen niet onderzocht waren. Als ze dat zo destijds hadden gelaten had het de opdrachtgever miljoenen gekost. Ons advies is, zorg dat je het goed doet, ga goede contracten aan met een saneerder en ga daarna een goed contract aan met de eindcontrole zodat je waar krijgt voor je geld. Regelmatig blijkt achteraf dat goedkoop namelijk duurkoop is.”

Lenneart: ”Ik ben het helemaal met je eens. Waar Frank echt kijkt naar het volledige proces in relatie tot de wet- en regelgeving, het adviseren en behoeden van fouten, ben ik iemand die naar het pragmatische kijkt maar wel altijd binnen de kaders van de wet- en regelgeving.”

Op welke moment in een renovatie- of sloopproject kan een opdrachtgever jullie inzetten?

Frank: ”Zo vroeg mogelijk, voordat hij gaan aanbesteden, liefst al als hij zijn plannen opstelt. Wij kunnen meedenken om de uitvraag zo goed mogelijk neer te zetten, offertes beoordelen, bij gesprekken aanwezig zijn als er een keuze gemaakt wordt voor een inventariseerder, saneerder of eindcontrole. Is het überhaupt noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Per geval is het verschillend hoe je ermee omgaat. Voor asbestsaneringen heb ik het liefst dat een opdrachtgever ons drie onafhankelijke partijen laat selecteren, volledig onafhankelijk van elkaar, nl. een inventariseerder, een saneerder en een eindcontrolelab. Wij begeleiden en controleren het proces dan voor hem voor het beste resultaat.  

Wat kunnen jullie voor een opdrachtgever betekenen?

Frank: “ Naast het uitvoeren van inventarisaties advies en begeleiding, goede beheersplannen opstellen, waarbij niet alleen wordt gezegd waar een asbestbron zit, zet er een wandje voor en zorg dat er niet doorheen wordt geboord. Wij nemen er ook het management van het geheel in mee en bedenken alvast verschillende scenario’s waarbij ze weten hoe ze moeten acteren. Het is vaak niet de vraag of het gebeurd, maar wanneer het gebeurd. Wij maken er een heel stappenplan bij, waarbij de opdrachtgever weer terugkeert naar een veilig situatie. Als je dat als gebouweigenaar op de rit hebt staan, dan heb je een mooi systeem.”

Wat vinden jullie belangrijk bij de uitvoering van jullie werk?

Frank: “Op het moment dat een opdrachtgever je wat vraagt , mag dit wel of mag dit niet, dan moet je zorgen voor een gedegen advies op basis van actuele en absolute kennis. Daarnaast moet je ook denken aan vervolgstappen, je moet verder kijken dan het probleem op dát moment. Dat je net wat verder kijkt, zodat de opdrachtgever de rest van de life-cycle van het gebouw van de ellende af is.”

Lenneart: “Wet- en regelgeving is leading, daarnaast denken we mee hoe je er ook nog anders mee om kan gaan, om een deel, of geheel te verwijderen. Hoe kunnen we het anders  aanpakken binnen de kaders van de wet- en regelgeving? Daarbij staat het doel van de opdrachtgever centraal.

Greenhouse Advies is onderdeel van DAGnl, welk voordeel heeft dat voor een opdrachtgever?

Frank: “Op het moment dat we bij een object of bouwwerk komen dat geïnventariseerd moet worden kunnen daar bijvoorbeeld vleermuizen zitten. Dan lopen we even bij de ecologen binnen en vragen we waar we (en de opdrachtgever) rekening mee moet houden. Ook kunnen we dan uitleggen wat wij als DAGnl kunnen betekenen op dat gebied, zo ontstaat er synergie met andere disciplines. Hetzelfde geldt voor bodemonderzoek. Als we leidingen zien, die de grond in gaan tot buiten het te onderzoeken gebied van het bouwwerk/het object of er zitten allerlei beschadigingen dan vragen we of bodemonderzoek erbij komt kijken. Asbest in de bodem is nl. niet onze specialiteit, maar wel die van bodemonderzoek. Zo vullen we elkaar aan.”