Projectontwikkeling

Risicovolle locaties

Vanuit provincies en gemeenten wordt gestuurd op het ontwikkelen van inbreidingslocaties zoals sterk verontreinigde, binnenstedelijke industriegebieden (Brownfields). Door een onduidelijk risicoprofiel zijn deze locaties vaak moeilijk te ontwikkelen en is er een relatief hoge kans op uitstel of afstel.  

Wij helpen u om de risico’s van dergelijke locaties helder te krijgen. Samen met u stellen wij een exploitatiebegroting op om de haalbaarheid van het project te beoordelen. Bij een positieve exploitatiebegroting bepalen wij vervolgens een realistische afkoopsom voor het risico. Op deze manier hebben wij projecten mogelijk gemaakt die in eerdere exploitatiebegrotingen als “niet haalbaar” werden aangeduid.

Een goed contractmanagement is in zo’n situatie essentieel en wij nemen dat op basis van onze praktijkervaring graag van u over.

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies