Certificering

NEN-EN-ISO 9001:2015   Greenhouse Advies beschikt over een kwaliteits-
   managementsysteem dat voldoet aan de norm
   NEN-EN-ISO 9001:2015.
    BRL 2000
   Greenhouse Advies werkt volgens de         
   protocollen: 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen,maken van boorbeschrijvingen, nemen
   van grondmonsters  en waterpassen 2002 Het nemen
   van grondwatermonsters 2018 Locatie-inspectie en
   monsterneming van asbest in bodem.
    BRL 4000​            
   Greenhouse Advies werkt volgens de protocollen:
   4003, inventariserend veldonderzoek;
   4004, opgraven;
    BRL 6000​            
   Greenhouse Advies werkt volgens de protocollen:
   6001, milieukundige begeleiding van
   landbodemsaneringen met conventionele methoden
   van nazorg.
      Procescertificaat Asbestinventarisatie
     ISO 14001: 2015   Greenhouse Advies beschikt over een kwaliteits-   
   managementsysteem dat voldoet aan de norm ISO        14001:2015.
    Greenhouse Advies is aangesloten bij de     
    Vereniging voor Onderzoek en Advies
    Milieugevaarlijke stoffen.  

Deskundig advies nodig

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies