Niks doen is geen optie

Marco Radstake werkt als adviseur duurzaamheid bij Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl). Zowel intern bij DAGnl als extern bij de gemeente Eemnes adviseert hij bij de integratie van duurzaamheid in producten, diensten en beleid.

Marco: “Bij DAGnl werk ik twee dagen als adviseur Duurzaamheid. Binnen DAGnl ben ik de afgelopen tijd met name druk geweest met het behalen van de ISO 14001 en de CO2-prestatieladder trede 3. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s binnen DAGnl bij de invulling van, bijvoorbeeld duurzaamheidsparagrafen in diverse plannen.”

Implementatie, registratie en meten

Marco: “Onlangs heeft Frank Steenhuis van Buro Stedenbouw gevraagd of ik bij een project wil aanschuiven. Aan de kant van de opdrachtnemer kwam het verzoek voor het toevoegen van een duurzaamheidsparaaf aan het huidige plan. Meestal komt zo’n vraag vanuit de kant van de opdrachtnemer, de overheid vraagt dan om een duurzaamheidsparagraaf. Ik denk dan mee over welke duurzame mogelijkheden er in een plan geïmplementeerd kunnen worden en hoe de duurzaamheidsdoelen gemeten en geregistreerd kunnen worden.”

Beleidsmedewerker én projectmanager

Marco: ”Sinds 2015 werk ik drie dagen per week bij de gemeente Eemnes als medewerker duurzaamheid. Daar ben ik, zowel de beleidsmedewerker als de projectmanager, ik schrijf het beleid, maar mag dus ook helpen bij de uitvoering van het beleid. De gemeente Eemnes was de eerste gemeente van Blaricum, Eemnes en Laren die een programma had voor duurzaamheid.”

Eerste zonneveld vlak langs de weg

Marco: ”Het beleid wat in 2015 speelde, was dat Eemnes in 2020 een CO2-reductie van 25% zou realiseren. Ondanks dat Eemnes niet zó groot is, betekent een reductie van 25% C02 behoorlijk wat, dat betekent onder andere dat er grootschalig wat aan duurzame energieopwekking moest gebeuren. Langs de A1 ligt nu een zonneveld. Daar liggen 19.000 zonnepanelen en dat is goed voor de stroomvoorziening van zeker 1.500 huishoudens. Het is het eerste zonneveld in Nederland strak langs de snelweg.”

Niks doen is geen optie

Marco: ”In januari dit jaar hebben wij met de raad van Eemnes de We Energygame van de Hanzeschool gespeeld. Het spel is een kaartspel, waarbij het erom gaat dat men binnen een bepaalde tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen kan voorzien. Door middel van het spel wilden we de raadsleden laten inzien hoe belangrijk onze huidige duurzaamheidsdoelstelling is en wat daarvoor nodig is. Niks doen is geen optie, dat moesten ze gaan zien en ervaren. In het spel zat de doelstelling om te komen tot een C02-reductie van 49%. Het spel wordt gespeeld met zes spelers die allemaal een partij vertegenwoordigen en met elkaar in gesprek moesten gaan om op het gestelde doel uit te komen. Als speler kan je gebruik maken van verschillende mogelijkheden die je kan spelen, zoals een zonneveld of windmolen spelen en energieopslag. Uiteindelijk leverde het spel op dat grootschalige duurzame energie opwekking noodzakelijk is voor de gemeente Eemnes. Toen hebben de wethouders ingezien dat onze doelstelling een hele lastige opgave is.”

Energieleverend gebouw

Marco: ”In Eemnes zijn ze nu een multifunctioneel gebouw aan het bouwen, het huis van Eemnes. In het gebouw komen verenigingen te zitten, een theater en een bibliotheek. Het gebouw wordt een aardgasvrij energieleverend gebouw met zonnepanelen. Zijdelings ben ik bij dit project betrokken geweest, ik heb met name meegedacht over wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming en heb daarin advies gegeven. Ook heb ik de subsidie aanvraag voor de zonnepanelen verzorgd. Dat zijn de leuke projecten.”

Echt zichtbaar resultaat

Marco: “Het uitdagendste in mijn functie is het overleggen met mensen en uiteindelijk ook de realisatie van het project voor elkaar krijgen. Het zonneveld bij de A1 was daar een goed voorbeeld van, eerst moest het bestemmingplan gewijzigd worden, met Jan en alleman hebben we daarover contact gehad. Zo’n veld heeft natuurlijk wel de nodige impact. Iedereen vindt er wat van, de boeren, vogelvereniging, Rijkswaterstaat e.d. Je moet goed overleggen met alle partijen en uiteindelijk kom je tot een resultaat waar iedereen tevreden mee is, dat is fantastisch. Dat vind ik mooi als er ook echt resultaat is. Veel van de dingen die ik doe, daar zie je niet direct het resultaat van.”