Archeologische directievoering Park 15

Ten zuiden van de A15, bij afslag 15, zal in de toekomst een bedrijventerrein gerealiseerd worden van circa 85 hectare. Het gebied is zeer rijk aan archeologische waarden. Er liggen onder andere een Romeins grafveld en een nederzetting uit de bronstijd. Archeologisch onderzoek vormt daarom een wezenlijk onderdeel bij de planvorming. Greenhouse Advies verzorgt voor de opgrachtgever de archeologische directievoering. Dit behelst onder andere het opstellen van programma’s van eisen en plannen van aanpak voor in situ behoud, overleg met bevoegd gezag, het aanbesteden van de onderzoeken en het houden van toezicht op de onderzoeken.